Britse banken moeten activiteiten scheiden

De Britse regering gaat haar banken bij wet verplichten een waterdichte scheiding aan te brengen tussen hun activiteiten die direct op consumenten gericht zijn en hun investeringsbezigheden. Dit om het gevaar van een financiële implosie (meltdown) ten gevolge van riskante investeringsactiviteiten – waarvan gewone rekeninghouders en spaarders het slachtoffer zouden worden – af te wenden. Het nieuws over de beslissing, die minister van Financiën George Osborne vanavond in zijn jaarlijkse Mansion House-toespraak voor de City formeel zal aankondigen, leidde op de beurzen meteen tot een waardedaling van onder andere de aandelen Lloyds en Royal Bank of Scotland (RBS).

De maatregel om het zogenoemde „casinobankieren” geheel te scheiden van de bankactiviteiten ten behoeve van „gewone” rekeninghouders, volgt de centrale aanbeveling van de Onafhankelijke Commissie inzake het Bankwezen, die in april rapporteerde over de oorzaken van de bankencrisis van 2008. Osborne neemt die aanbeveling nu over, nog vóór de commissie in september met haar definitieve bevindingen komt. Hij volgt ook de suggestie dat Britse consumentenbanken veel meer kapitaal – rond 10 procent – achter de hand moeten houden dan de internationale norm van 7 procent van de op risico afgewogen bezittingen (risk weighted assets). Dit als bescherming tegen toekomstige verliezen.

Het achterliggende idee van de maatregelen is dat banken als Barclays, HSBC en RBS meer kapitaal achter de hand hebben als zich onverwachte verliezen voordoen, én dat de nieuwe, strict van elkaar gescheiden onderdelen van dezelfde bank gemakkelijker afgesplitst en gered kunnen worden in een crisis. De bedoeling is dat elk onderdeel binnen een bank een eigen directie en eigen personeel krijgt en zelfstandig opereert. Een volledige opsplitsing van de banken, eerder gesuggereerd door de minister van Handel en Industrie, de Liberale Democraat Vince Cable, is kennelijk door de conservatieve minister van Financiën verworpen. Die lanceert de wettelijke maatregelen bij monde van zijn woordvoerders op het ministerie van Financiën als „de grootste bezem door de financiële sector sinds de jaren dertig”.

    • Hieke Jippes