Agenten zijn tegen de dierenpolitie, zegt SP

„Alhoewel ik een dierenvriend ben, denk ik dat die 500 collega’s gewoon politiewerk moeten doen. Bij de politie is het nu al bij de beesten af.” Aldus een politieagent die op verzoek van de SP reageert op de komst van de animal cops.

De SP stuurde drieduizend agenten een e-mail met daarin de vraag wat zij van de dierenpolitieagenten vinden, die op verzoek van de PVV in het gedoogakkoord zijn geïntroduceerd. Uit de reacties van 425 agenten concludeert de partij dat negen op de tien agenten tegen het omscholen van agenten tot animal cops zijn. Het merendeel van de respondenten vreest dat door de komst van de dierenpolitie andere zaken, zoals zeden- en geweldszaken, blijven liggen. 4 procent van de agenten die aan het onderzoek deelnamen is voor de plannen, 6 procent staat er neutraal tegenover.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) over de animal cops. Reden voor diverse CDA-leden om een open brief te sturen aan Kamerleden, waarin zij schrijven dat de noodzaak van vijfhonderd „exclusieve” animal cops niet is aangetoond. De CDA’ers hekelen, net als de respondenten uit het SP-onderzoek, het feit dat de dierenpolitie uit de bestaande formatie van 49.500 agenten komt.

Ook de Engelse term roept ergernis op. „Dat staat interessanter voor degenen die dit thuis moeten vertellen”, sneert een agent. CDA-leden vragen zich af: „Krijgen we straks ook football hooligan cops?”