Aegon binnen 3 jaar verlost van staatssteun

Aegon loste vanochtend haar laatste restje staatssteun af. „Met die lening van 3 miljard kochten we zekerheid”, zegt topman Wynaendts .

Als eerste van de vier Nederlandse financiële instellingen die in crisisjaar 2008 rechtstreekse hulp van de overheid kreeg, heeft Aegon de door haar ontvangen staatssteun volledig afgelost.

Vanochtend maakte het verzekeringsconcern uit Den Haag de resterende 750 miljoen euro over naar het Agentschap van het het ministerie van Financiën. Prijskaartje van de totale staatslening van 3 miljard: een kleine 1,1 miljard euro aan rente en premie, ofwel ruim 36 procent.

Veel geld? „Het is maar hoe je ernaar kijkt”, zegt Aegon-topman Alexander Wynaendts. „We hadden in de herfst van 2008 geen andere keuze. De lening van de staat was de enige beschikbare steun die we konden krijgen, in zeer wankele en onzekere economische omstandigheden. Niemand wist hoe de financiële markten zich zouden houden. Het was destijds geen moeilijke beslissing. Als een verzekeraar zich één ding niet kan permitteren, is het onzekerheid. Met het accepteren van de staatslening hebben we zekerheid gekocht. Ik zou onder dezelfde omstandigheden vandaag de dag precies hetzelfde doen.”

Omdat Aegon erin slaagde een eerste tranche van 1 miljard al binnen een jaar terug te betalen, kreeg het concern een korting op de eerste premie. Later volgde eenzelfde korting op een tweede tranche van nog eens een half miljard euro. Bij elkaar heeft Aegon zo 400 miljoen weten te besparen op de oorspronkelijke leningvoorwaarden.

Afgezien van de financiële kosten heeft de staatssteun ook andere ongemakken met zich meegebracht. Aegon moest aan een aantal strenge voorwaarden voldoen: het bedrijf mocht geen grote overnames doen en niet stunten met hypotheek- en spaartarieven, geen dividend uitbetalen en het moest zich committeren aan een fatsoenlijk beloningsbeleid voor het topmanagement. Twee door toenmalig minister Bos benoemde commissarissen (ex-minister Karla Peijs en voormalig AFM-topman Arthur Docters van Leeuwen) moesten met extra bevoegdheden toezien op naleving van deze condities. Zij zullen hun lopende termijn in elk geval uitzitten, maar verliezen wel hun extra bevoegdheden die onder meer het instemmingsrecht omvatte bij grote emissies en acquisities.

Volgens bestuursvoorzitter Wynaendts hebben geen van de restricties Aegon echt in de weg gezeten. „Grote acquisities waren niet aan de orde; we hebben geen buitenkansjes gemist. Aan prijsvechten doen we niet, en dat we geen dividend betaalden, was logisch.”

En het beloningsbeleid? Wynaendts: „Dat is in onze ogen altijd fatsoenlijk geweest en dat houden we zo.”

Voor analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen komt de aflossing door Aegon geen dag te laat. „Het is nooit echt nodig geweest en het is voor beleggers erg nadelig geweest.” Los van het opdrogen van de eventuele dividendstroom viel de koersontwikkeling van het aandeel hem tegen. „Aegon was immers de enige verzekeraar met staatssteun. Dat heeft absoluut belemmerend gewerkt.” Het Nederlandse concern is qua aandeelhoudersrendement volgens hem aanmerkelijk trager uit de financiële crisis gekomen dan de concurrentie.

Inmiddels heeft Aegon een eerste dividenduitkering aangekondigd van 10 cent per aandeel over de tweede helft van dit jaar, in het voorjaar van 2012 uit te keren.

Voor Aegon zelf hebben de crisisjaren louterend gewerkt. „Het was geen prettige periode natuurlijk”, zegt Wynaendts. „Maar we hebben de kans aangegrepen om het bedrijf ingrijpend te reorganiseren. Door het afstoten van activiteiten en het herschikken van de balans zijn we nu een veel gezonder en efficiënter bedrijf met een sterk verlaagd risisco. Het Aegon van nu is totaal anders dan het Aegon van 2008.”

Voor de Nederlandse staat is de investering in Aegon voordelig geweest. Een rendement op een financiële instelling van 18,5 procent per jaar sinds 2008 is uitzonderlijk goed. Maar op de totale staatssteun aan Aegon, ING, SNS Reaal en ABN Amro is het rendement aanzienlijk lager. Van de bijna 42 miljard is nog maar een derde teruggekomen.

    • Philip de Witt Wijnen