Zelfverklaard zeereservaat in de Noordzee

Milieuorganisatie Greenpeace heeft de Klaverbank in de Noordzee 160 kilometer ten noordwesten van Den Helder eigenmachtig tot zeereservaat benoemd. „Omdat staatssecretaris Henk Bleker de officiële natuurgebieden in de Noordzee niet beschermt, helpen wij hem op weg”, schrijft de organisatie in een persbericht. Volgens hoogleraar mariene ecologie Han Lindeboom van de Wageningen Universiteit is de Klaverbank binnen het Nederlandse deel van de Noordzee een van de gebieden met de hoogste biodiversiteit. „In dit gebied liggen veel stenen en daardoor komen er behalve de organismen die je normaal op de zandbodem aantreft ook de organismen voor als anemonen, dodemansduimen en het lancetvisje.” Lindeboom zegt dat het gebied „relatief niet zo belangrijk” is voor de visserij, vanwege die stenige bodem. Greenpeace brengt het bodemleven op de Klaverbank in beeld met een vlak boven de bodem varende camerarobot. Van boven naar beneden: tongschar, dodemansduim (een koraal), en de tewaterlating van de camerarobot Nemo. Foto’s Greenpeace Vandaag is Greenpeace begonnen met het bestuderen van de zeebodem op de Klaverbank. Greenpeace voert daar campagne voor betere bescherming van natuurgebieden op de Noordzee. Photo: Cris Toala Olivares. Cris Toala Olivares