Wat wil het kabinet?

Hoeveel illegalen er nu precies zijn in Nederland weet niemand. Schattingen lopen uiteen van 45.000 tot 120.000. De laatste officiële schatting van het het ministerie van Justitie dateert uit 2006: het ministerie schatte het aantal illegalen toen op 129.000. Duidelijk is dat het aantal illegalen sindsdien sterk is afgenomen. Er is in 2007 een generaal pardon ingevoerd en door de uitbreiding van de Europese Unie worden migranten uit landen als Bulgarije en Roemenië niet meer als illegaal aangemerkt.

Maar het aantal illegalen moet nog verder omlaag, vindt het kabinet. Nu wordt illegaliteit gedoogd, maar om immigratie naar Nederland verder te ontmoedigen wil het kabinet illegaliteit strafbaar stellen. Begin juli zal minister Leers (CDA, Immigratie) dit voorstellen aan de ministerraad. De PVV wil illegalen opsluiten. De minister wil niet verder gaan dan een boete en illegaal verblijf als een ‘overtreding’ bestempelen. Hoe hoog de boete wordt is nog onduidelijk.

De PVV denkt dat illegalen sneller vertrekken met een gevangenisstraf in het vooruitzicht. Maar in 2010 zijn er 1.400 vreemdelingen zelfstandig onder toezicht vertrokken en 5.000 zelfstandig zonder toezicht. Er zijn er 4.400 gedwongen vertrokken, maar daarvan zat een deel niet in vreemdelingenbewaring.

Een gevangenisstraf is dus niet nodig, vindt de minister. En daar heeft hij nog een belangrijke reden voor. Het Europees Hof heeft eerder in een zaak tegen Italië geoordeeld dat een gevangenisstraf niet te verenigen is met de verplichting van landen illegalen uit te zetten. En in heel Nederland zijn slechts 13.000 cellen: te weinig om alle illegalen op te sluiten.