Verstandelijk beperkten dupe

Het kabinet wil 300 miljoen euro gaan bezuinigen op speciaal onderwijs. Jongeren met een laag IQ en gedragsstoornissen dreigen daarvan de dupe te worden. Valt het speciale onderwijs weg, dan is er namelijk een grote kans dat deze jongeren ontsporen.

pagina 8 en 9