Straf De Hond terecht

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Maurice de Hond tegen zijn veroordeling door het gerechtshof in Amsterdam in de Deventer moordzaak. Strafrechterlijke vervolging en veroordeling van de opiniepeiler was gerechtvaardigd. Dat heeft de Hoge Raad vanmiddag bekendgemaakt.

De Hond kreeg op 13 oktober 2009 twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij Michaël de Jong – beter bekend als ‘de klusjesman’ – aanwees als dader van de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg, twaalf jaar geleden in Deventer. In deze zaak werd fiscaal jurist Ernest Louwes veroordeeld.

De Hond betichtte De Jong in verschillende media en op zijn weblog. Hij concludeerde bovendien dat diens partner hem een vals alibi had verschaft. Volgens het hof had de opiniepeiler het stel daarmee met opzet in hun eer en goede naam aangetast. De rechter verbood De Hond nog langer openlijk zijn overtuiging te verkondigen.

Geert-Jan Knoops, advocaat van De Hond, ging in cassatie tegen de uitspraak van het hof. Volgens Knoops is een strafrechtelijke vervolging in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zijn cliënt is bij de civiele rechtbank al veroordeeld voor dezelfde feiten.

De Hoge Raad stelt dat het belang om „zonder terughoudendheid kritiek te uiten op de waarheidsvinding in een strafzaak” goed is afgewogen tegen „het belang van een gewone burger om te worden beschermd tegen herhaalde beschuldigingen van een ernstig misdrijf”.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseerde begin dit jaar nog om de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak terug te verwijzen. Doorgaans neemt de Hoge Raad zo’n advies over.