Rijksakademie en De Ateliers

Het Rijk stopt met de financiering van postacademische instellingen voor beeldende kunst. Het zal de komende vier jaar alleen nog de verdere ontwikkeling financieren van 50 beeldend kunstenaars die zich hebben bewezen als toptalent. Deze 50 plekken kunnen over meerdere instellingen verdeeld zijn. Op welke manier is nog niet duidelijk. Op dit moment is er op de vier postacademische opleidingen – Rijksakademie, De Ateliers, Jan van Eyck Academie en Europees Keramisch Werkcentrum – plek voor zo’n 150 kunstenaars. Zij krijgen twee jaar lang een eigen werkplek, mogen gebruikmaken van alle werkplaatsen en krijgen begeleiding van internationaal bekende kunstenaars.

Els van Odijk, directeur van de Rijksakademie, zegt totaal verbijsterd te zijn. „Zijlstra wil nog slechts vijftig plekken financieren, dat is als een bot in een hondenhok gooien en zeggen: zoek het maar uit. Het dedain is ongekend. We krijgen jaarlijks bijna een miljoen euro van sponsoren, maar als we geen structurele steun krijgen van de overheid, zullen zij afhaken. Ruim 20 procent van ons exploitatiebudget komt uit nationale en internationale fondsenwerving en sponsoring. Veelal meerjarige contracten. Wat moet ik zeggen tegen onze partners waar we langjarige overeenkomsten mee zijn aangegaan? ‘Ik weet niet of wij nog bestaan, want de Nederlandse overheid zet er na meer dan 140 jaar een streep door?’ Probeer nu nog maar nieuwe contracten af te sluiten. Een Nederlandse overheid die in staat is een instituut met een dergelijke internationale reputatie stomweg weg te strepen, behandelt het mecenaat volstrekt niet serieus.”

Dominic van de Boogerd, directeur van De Ateliers zegt dat het er „beroerd” uitziet voor de postacademische opleidingen en dus voor de ontwikkeling van beeldend kunstenaars. „Maar het is niet voor het eerst dat onze subsidie wordt stopgezet en tot nu toe hebben we het altijd weten te redden.” Over fuseren met bijvoorbeeld de Rijksakademie wil hij nog niet nadenken.