Rijk wil minder regels voor ruimtelijke ordening

Het kabinet gaat fors snijden in de nationale regelingen voor ruimtelijke ordening. Ook krijgen provincies en gemeenten meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkelingen. De bemoeienis van het Rijk moet daardoor sterk teruglopen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie infrastructuur en ruimte die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) vanmiddag naar de Tweede Kamer zou sturen.

Volgens het kabinet zijn er te veel overbodige of achterhaalde regels. Daarom moet „het roer om”, zo schrijft Schultz in het rapport. „Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten.” Van de huidige 39 regelingen, bedoeld om het landschap tegen verrommeling te beschermen, kunnen er 26 (deels) vervallen. Het gaat onder meer om de regeling bedoeld om het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen (‘snelwegpanorama’) te beschermen, een idee van voormalig minister Cramer (PvdA).

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen laat het Rijk voortaan over aan provincies en gemeenten. Ze mogen zelf bepalen waar bedrijventerreinen en kleinschalige woonwijken mogen worden aangelegd. In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dat de bevoegdheden op het terrein van ruimtelijke ordening grotendeels naar provincies en gemeenten zouden verschuiven.

Volgens zes natuurorganisaties, waaronder Natuur & Milieu en Milieudefensie, „verkwanselt” het kabinet het nationaal belang van de groene ruimte. Ze vrezen dat Schultz’ plannen leiden tot verdere verrommeling en verstedelijking, verslechtering van het leefklimaat, meer mobiliteit en milieuschade.

Schultz zou vandaag ook bekendmaken 7,3 miljard te reserveren voor infrastructuur na 2020. Daarbij gaat het onder meer om de ring rond Utrecht, snelwegen ten noorden van Amsterdam, een nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam, de Rijnlandroute bij Leiden, en de A27 en A58 in Brabant. Schultz wil dat snelwegen in de Randstad standaard twee keer vier rijstroken krijgen. Buiten de Randstad wordt dat twee keer drie rijstroken. Ook gaan de spitsstroken op de snelwegen vanaf dit najaar vaker open.

Zo ziet Nederland eruit, maar blijft dat ook zo: pagina 6 en 7