Museum Boerhaave

In Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en Geneeskunde,volg je in 24 zalen over twee verdiepingen de ontwikkelingen in de verschillende wetenschappen.Wellicht zal ruim 400 jaar wetenschappelijk bedrijf het zonder subsidie moeten gaan doen, omdat vanaf 2013 alleen nog musea gesubsidieerd worden die over 2010 en 2011 hebben voldaan aan de eigen inkomstennorm van 17,5 procent. Dat is voor Boerhaave moeilijk haalbaar.

Dirk van Delft, directeur van Boerhaave: „In 2010 liet het ministerie het museum weten dat het tot en met 2012 de tijd kreeg om naar de norm ‘eigen inkomsten’ toe te groeien. Dit komt neer op een verandering van de spelregels tijdens de wedstrijd en is voor ons niet acceptabel.” Om de norm te halen moet het museum zeven ton bij elkaar harken. „We zullen creatief moeten denken, maar we leggen ons hier zeker niet bij neer.”