Meermanno

Het Haagse Museum Meermanno, het oudste boekmuseum ter wereld, bezit een verzameling uit alle perioden van de Westerse boekgeschiedenis. Musea worden deels ontzien bij de bezuinigingen, maar moeten wel aan de eigen-inkomstennorm voldoen. Dit betekent dat ook het Meermanno minimaal 17,5 procent eigen inkomsten moet genereren. Op korte termijn is dit erg lastig. Directrice Maartje de Haan zegt: „We gaan alles op alles zetten om het toch te halen.’’ Meermanno heeft inmiddels verschillende projecten om eigen inkomsten te werven. „Voor het project ‘boek zoekt vrouw, man, instelling en bedrijf’ kunnen mensen een boek adopteren om het te ‘redden’.’’