Kunstbezuinigingen

De grote bezuiniging op kunst door het kabinet kent vele verliezers, op deze en de volgende pagina’s in rood uitgelicht. De winnaars willen zich niet zo noemen. Zij leveren alleen minder in.

De Toneelmakerij

Jeugdgezelschap de Toneelmakerij in Amsterdam is met 1,6 miljoen rijkssubsidie het grootste jeugdtheatergezelschap van Nederland.En een van de succesvolste: onlangs werd hun productie De Storm door de jury van het Theaterfestival tot een van de tien beste voorstellingen van het jaar gekozen. In de plannen van Zijlstra behouden maar acht jeugdgezelschappen elk 500.000 euro rijkssubsidie. Dat betekent voor de Toneelmakerij een achteruitgang van ruim een miljoen.

Zakelijk leider Erica van Eeghen is ontzet: „Er wordt visieloos gehandeld. Zijlstra heeft zijn mond vol over internationalisering en het belang van theater voor kinderen, maar veegt met één hand alles wat er de afgelopen jaren in de jeugdtheatersector is ontwikkeld, van tafel. Dat wij én de meeste andere Nederlandse jeugdtheatergezelschappen al jaren in het buitenland touren en internationale prijzen winnen, heeft Zijlstra niet willen zien.”