Kabinet schrapt ‘onnodige’ regels indeling ruimte

Het kabinet gaat fors snijden in de regels voor ruimtelijke ordening. De bemoeienis van het rijk moet daardoor sterk teruglopen, zegt minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) in de Volkskrant.

In de huidige 39 regelingen bestaat volgens haar veel overlap, waardoor het aantal terug kan naar dertien. Zo valt het Groene Hart onder de regeling voor twintig Nationale Landschappen, terwijl het gebied ook al wordt beschermd door Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur.

“Maar neem nou de regeling voor de twintig Nationale Landschappen. Daaronder valt bijvoorbeeld het Groene Hart. Dat wordt óók al beschermd door veel andere regimes: Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van de status Nationaal Landschap?” - Schultz van Haegen in de Volkskrant

De bescherming van gebieden als deze komt volgens haar niet in gevaar als dubbele regelingen worden geschrapt. Ook zijn er volgens de minister regelingen die kunnen worden geschrapt omdat ze geen ‘halszaak’ zijn. Ze doelt dan onder meer op een recente toevoeging van haar voorganger, minister van VROM Jacqueline Cramer (PvdA). Cramer wilde het uitzicht dat automobilisten vanaf de snelweg hebben beschermen.

Op de lange termijn hoopt Schultz van Haegen met minder ambtenaren toe te kunnen. Zo zou geld worden bespaard en krijgen burgers ‘letterlijk meer ruimte door minder regels’.