Jonge Akademie: geld moet naar onderzoek

Jonge wetenschappers hebben kritiek op het besluit van het kabinet om geld weg te halen bij fundamenteel onderzoek en dat te stoppen in een van de negen wetenschappelijke topsectoren. Zij schrijven dat vandaag op de opiniepagina van deze krant.

Volgens de Jonge Akademie voor jonge wetenschappers denkt het kabinet ten onrechte dat de keuze voor bepaalde wetenschapsgebieden de innovatie in deze sectoren zal stimuleren. Innovatie laat zich niet plannen, stelt De Jonge Akademie. zij vindt het veel verstandiger om te investeren in breed, fundamenteel onderzoek. De negen sectoren waarvoor het kabinet kiest, zijn water, agrofood, tuinbouw, hightech, lifesciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie.

De Jonge Akademie keert zich hiermee tegen moederorganisatie KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. President Robbert Dijkgraaf van dit genootschap van excellente wetenschappers zei onlangs in deze krant dat de negen sectoren waarvoor het kabinet kiest „een belangrijke bijdrage leveren aan de focus in het Nederlandse kennissysteem”. Wel vindt ook Dijkgraaf dat die keuze niet ten koste mag gaan van fundamenteel onderzoek. De KNAW formuleerde 49 onderzoeksvragen waarnaar de aandacht zou moeten uitgaan. Dit zijn vragen als: is het mogelijk om in het laboratorium een levende cel te bouwen? Kunnen we onze elektronica vertrouwen als computers worden gecontroleerd door computers? Volgens Dijkgraaf leert een blik op de Nederlandse Wetenschapsagenda „dat de wensen van overheid, bedrijfsleven en wetenschap niet haaks op elkaar staan, maar voor een groot deel in elkaars verlengde liggen”.

Weer moet er geld naar die topsectoren: pagina 20