Hoge Raad handhaaft veroordeling Maurice de Hond

Maurice de Hond in 2009. Foto NRC / Maurice Boyer

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Maurice de Hond tegen zijn veroordeling door het gerechtshof in Amsterdam. Strafrechterlijke vervolging en veroordeling van de opiniepeiler is gerechtvaardigd, maakte de Hoge Raad vanmiddag bekend.

De Hond kreeg op 13 oktober 2009 twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij Michaël de Jong – beter bekend als ‘de klusjesman’ – aanwees als dader in de Deventer moordzaak. De weduwe Jacqueline Wittenberg werd twaalf jaar geleden omgebracht in die stad. Fiscaal-jurist Ernest Louwes werd voor de moord veroordeeld.

De Hond betichtte De Jong in verschillende media en op zijn weblog. Hij concludeerde bovendien dat diens partner een vals alibi had verschaft. Volgens het hof had de opiniepeiler het stel daarmee herhaaldelijk en met opzet in hun eer en goede naam aangetast. De rechter verbood De Hond nog langer openlijk zijn overtuiging te verkondigen.

Geert-Jan Knoops, advocaat van De Hond, ging in cassatie tegen de uitspraak van het hof. Volgens Knoops is een strafrechtelijke vervolging in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zijn cliënt is bij de civiele rechtbank al veroordeeld voor dezelfde feiten.

De Hoge Raad stelt dat het algemeen belang om “zonder terughoudendheid kritiek te uiten op de waarheidsvinding in een strafzaak” op juiste wijze is afgewogen tegen “het belang van een gewone burger om te worden beschermd tegen herhaalde beschuldigingen van een ernstig misdrijf”.

De adviseur van de Hoge Raad, advocaat-generaal J. Silvis, raadde begin dit jaar nog aan de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak terug te verwijzen.