Het moet wel, zegt de directeur

Het Rijk bezuinigt niet op leraren, wel op andere schooltoelagen. Hoe komt basisschooldirecteur Ed Booms uit? Alleen met meer leerlingen in de klas.

„Drie ton minder in twee jaar tijd, dat vang je niet op door te bezuinigen op punaises en paperclips.” Ed Booms, directeur van een aantal basisscholen in IJsselstein, herkent het beeld dat uit de landelijk enquête van CPS naar voren komt. „Ruim 80 procent van mijn uitgaven gaat naar personeel. Als ik met honderdduizenden euro’s wordt gekort, kan ik dat niet alleen opvangen door besparingen te zoeken in de overige 20 procent. Ik heb zes mensen moeten ontslaan.”

In maart was deze krant een week te gast op De Trekvogel, een van de scholen die door Booms worden bestuurd. Toen zei hij al: „Bezuinigen gaat direct ten koste van mensen.” Nu zegt hij: „En wij krijgen dan te maken met boze ouders. Die horen politici zeggen dat er niet bezuinigd wordt op leraren, terwijl zij zien dat de groep van hun kind groter wordt omdat er minder leraren in dienst zijn. Leg dat maar eens uit.”

Hij doet een poging. Het klopt dat er in het totaalbedrag dat scholen krijgen niet gekort wordt op het deel dat is bedoeld voor leraren, zegt hij. „Maar er verdwijnt wel ander geld.” Hij somt op waarop de afgelopen jaren zoals is bezuinigd: financiering van bestuur en management, de gewichtenregeling en het budget voor onderwijsachterstanden.

Booms legt uit wat er schuilgaat achter deze termen : „Niet ieder kind heeft dezelfde begeleiding nodig. Daarom is er de gewichtenregeling: aan sommige leerlingen, bijvoorbeeld kinderen met laaggeschoolde ouders, wordt een zwaarder gewicht toegekend. Voor hen krijgen we meer geld dan voor een reguliere leerling.”

De afgelopen jaren is deze regeling soberder geworden. Etniciteit speelt bijvoorbeeld geen rol meer bij de toekenning van budget. „Terwijl die kinderen nog wel gewoon op school zitten natuurlijk. We moeten nog steeds die extra inspanning voor hen doen. Maar het geld krijgen we er niet meer voor.”

Natuurlijk kijkt Booms ook naar andere mogelijkheden om te bezuinigen. Kan er gekort worden op de ondersteunende diensten, is die remedial teacher wel écht nodig? „Maar het levert niet genoeg op. Dus moet ik ook arbeidsplaatsen voor reguliere leraren schrappen.”

Wat merken ouders hiervan in de praktijk? Er staat immers elke dag een juf of meester voor de klas, als het goed is. Booms: „Ja, maar in het lokaal zitten wel meer kinderen. En bij een school die per groep maar één klas heeft, ontstaan combinatieklassen. Groep 3 en 4 bij elkaar, groep 5 en 6 samen. Bezuinigingen komen uiteindelijk altijd terecht in de klas.”

    • Bart Funnekotter