Gemeenten: voortvarend verder met leeuwendeel bestuursakkoord

De rijksoverheid en de gemeenten moeten de afspraken uit het bestuursakkoord voortvarend en daadkrachtig ter hand nemen, met uitzondering van het onderdeel werk. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag geschreven in een brief aan premier Mark Rutte (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA).

De VNG stelt het kabinet voor ‘langs twee sporen’ verder te gaan en over het onderdeel werk nieuwe afspraken te maken.

“Alles overziende is er wat de VNG betreft geen aanleiding de goede afspraken in het bestuursakkoord als niet gemaakt te beschouwen.”

Rutte gaf donderdagavond al aan dat het kabinet bereid is te praten met de VNG. Donner liet juist weten dat het kabinet niet van plan is om opnieuw te onderhandelen over het akkoord.

De VNG stemde woensdag in met het bestuursakkoord, maar niet met het omstreden deel over de sociale werkplaatsen. De gemeenten vrezen te weinig geld van het rijk te krijgen bij de overdracht van deze nieuwe taak. De ‘terechte’ zorgen hierover zijn nog niet weggenomen, vindt de vereniging.

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma schrijft:

“Over betere voorwaarden voor SW-bedrijven en een uitvoerbare Wet werken naar vermogen bijft de VNG daarom graag in overleg met het kabinet.”

Het bestuursakkoord is een samenwerkingscontract tussen verschillende overheden waarbij ruim acht miljard euro aan taken van het Rijk naar lagere overheden verhuist. Gemeenten worden volgens het akkoord vanaf 2013 verantwoordelijk worden voor de sociale werkvoorziening, de zogeheten sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap werken. Dat moet leiden tot een bezuiniging van 1,8 miljard euro.

Het onderhandelingsakkoord, waarin is afgesproken dat de lagere overheden extra uitvoeringstaken krijgen, werd op 21 april getekend door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.