Filmfestival Cinekid

De structurele subsidie aan Filmfestival Cinekid, dat nu nog ruim 9 ton krijgt van het Rijk, wordt stopgezet. Stichting Cinekid ervaart dit als „grote rechtsongelijkheid”, omdat het festival volgens eigen zeggen wel voldoet aan „alle prioriteiten en criteria, zoals opgesteld door staatssecretaris Zijlstra en de Raad voor Cultuur”.

Directeur Sannette Naeyé: „De huidige functie van Stichting Cinekid kan op geen enkele wijze worden overgenomen door de filmfestivals voor volwassenen als het International Film Festival Rotterdam, het International Documentary Filmfestival Amsterdam of het Nederlands Film Festival. Festivals die zijn opgenomen in de basisinfrastructuur.”

Ze waarschuwt dat het festival door het wegvallen van de subsidie waarschijnlijk zal verdwijnen „omdat de continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee Europese subsidie in het gedrang komt”. Het kabinet stelt dat Cinekid en andere festivals kunnen aankloppen bij het Filmfonds. Maar ook op dit budget wordt bezuinigd.