Erfgoed Nederland

Sectorinstituut Erfgoed Nederland, dat nu nog 2,1 miljoen euro krijgt, krijgt vanaf 2013 geen structurele Rijkssubsidie meer. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur. De raad stelde dat het kennisinstituut een takenpakket heeft dat dubbelt met taken van andere (rijks)instellingen, zoals de Stichting Internationale Culturele Activiteiten en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Het intrekken van de subsidie betekent waarschijnlijk sluiting van het instituut.

„Doodzonde en pure kapitaalvernietiging”, zegt Mardjan Seighali, plaatsvervangend directeur van Erfgoed Nederland. „Wie vertelt straks het verhaal van Nederland als wij het niet doen? Zonder landelijk instituut ontwikkelen we niet langer een brede visie op erfgoed en maatschappij. Talloze kleine en grote instellingen – drieduizend – moeten het doen met het kleine wereldje van hun deelsector. Ze worden in de eerste plaats weer archief. Of museum.” De RCE kan het gat niet opvullen. „Dat houdt zich niet bezig met educatie.”