En in andere landen?

In sommige landen om ons heen is illegaliteit al strafbaar: bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland , België, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Scandinavische landen.

De straffen verschillen. In België is illegaliteit officieel een misdrijf, maar er wordt nauwelijks gehandhaafd. Italië kent een minimumstraf van één jaar cel en een maximum van vier. Het Europees Hof heeft onlangs gezegd dat het niet mag.

Ook in de VS wordt verblijf zonder papieren bestraft. In de periode september 2009 tot september 2010 werden er in de VS bijna 400.000 illegale immigranten teruggestuurd. President Obama heeft tijdens zijn campagne beloofd de naar schatting 11 miljoen illegalen in het land een legale status te willen geven.

Nederland zit wat betreft het aantal asielverzoeken in de Europese middenmoot. Vorig jaar vroegen in Nederland 13.300 mensen asiel aan, waarvan bijna de helft afkomstig is uit Somalië. In Frankrijk en Italië worden gemiddeld ruim 30.000 asielverzoeken per jaar ingediend. In Nederland schommelt het aantal asielverzoeken al tijden tussen de 7.000 en 15.000 per jaar.