Economische groei trekt weer aan, onzekerheid gevoed door politiek

De groei in Nederland trekt weer aan, maar consumenten blijven terughoudend. De onzekerheid wordt gevoed door de politiek, onder meer door het pensioenakkoord. De prognoses van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn licht verbeterd ten opzichte van de laatste voorspelling van eind vorig jaar.

In de komende jaren zal de economische groei in Nederland ongeveer 2 procent per jaar bedragen. DNB voorspelt een groei van het bruto binnenlands product van 2,2 procent, tegen een prognose van 1,6 procent eind vorig jaar.

In lijn met het gematigde internationale beeld, blijft de bank bij de verwachting dat de groei in 2012 terugvalt naar 1,7 procent.

DNB-directeur Lex Hoogduin zei vanmorgen in een toelichting op de nieuwe ramingen aan NRC-economieredacteur Cees Banning:

“De Nederlandse economie laat zich vergelijken met een viermotorig vliegtuig.” Twee motoren draaien stationair – de overheid en de gezinnen – en twee motoren creëren de snelheid – het buitenland en het bedrijfsleven. De uitvoer stijgt met 5,7 procent en de bedrijfsinvesteringen nemen met 10,0 procent toe.

De afwachtende houding bij consumenten wordt, volgens Hoogduin, gevoed door het onlangs gesloten pensioenakkoord:

“De waarde van hun pensioen is minder dan mensen dachten. Dat creëert een afwachtende houding bij de bestedingen.” - Hoogduin, DNB

Overheidsfinanciën verbeteren in hoger tempo

Door de sneller dan voorziene groei in 2011 verbeteren de Nederlandse overheidsfinanciën in een hoger tempo dan eerder werd voorzien. Voor volgend jaar wordt een EMU - tekort verwacht van 2,5 procent en 2,0 procent in 2013. De werkloosheid blijft, volgens DNB, laag en daalt geleidelijk tot onder de 4 procent in 2013.

    • Marije Willems