De Gids en Tirade dreigen te stoppen

De twaalf gesubsidieerde literaire tijdschriften, waaronder de 125-jarige De Gids, De Revisor en Tirade, vrezen voor hun toekomst nu staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur) hun drie ton subsidie stopzet. Ze trekken volgens het kabinet te weinig lezers.

Het subsidieverlies is een van de gevolgen van de maatregelen van het kabinet die vrijdag zijn bekendgemaakt. De begroting van de literaire bladen is afhankelijk van subsidie. De grootste tijdschriften hebben tegen de duizend abonnees, de kleintjes enkele honderden. Omdat ook uitgevers het moeilijk hebben, is de kans klein dat die tienduizenden euro’s aan gederfde subsidie compenseren. De afgelopen jaren werden Raster en Bunker Hill al stopgezet en De Revisor verplaatste een groot deel van zijn activiteiten naar internet.

Op de verschillende redacties was vanmorgen nog weinig duidelijk over de toekomst van de bladen. „We bekijken nog hoe we gaan reageren”, zegt redactielid Michel van de Waart van De Gids. „We bestaan al 125 jaar, dat laat zich niet zomaar opzijschuiven.” Merijn de Boer van Tirade: „We hebben nog geen plan liggen, maar het is duidelijk dat we niet op dezelfde manier kunnen doorgaan.” Volgens uitgever Wouter van Oorschot is het voortzetten van het door zijn vader opgerichte Tirade „ten laatste een wilsvraag”. Hollands Maandblad is op geen enkele manier in gevaar, volgens de enige redacteur, Bastiaan Bommeljé. „Wij gaan onverstoorbaar verder.”

De festivals Poetry International en Crossing Border moeten voortaan via het Letterenfonds subsidie aanvragen, tot ongenoegen van directeur Bas Kwakman (Poetry). Ook op andere terreinen worden de gevolgen duidelijk van de bezuinigingen. Voor musea als Meermanno en Boerhaave dreigt sluiting. De sector die het hardst wordt getroffen is theater, met een korting van 40 procent.

Kunstbezuinigingen: pagina 14-17