correcties & aanvullingen

Op pagina 3 van 10 juni over aids staat dat volgens UNAIDS met een extra jaarlijkse investering van 4 miljard euro – ruwweg een verdubbeling – het aantal aidsdoden vóór 2020 gehalveerd kan worden. Dat is geen verdubbeling. Het huidige budget ligt net boven de 10 miljard zoals ook in het artikel staat.