Architectuur

De architectuur dreigt een van de verliezers te worden in het cultuurbeleid van staatssecretaris Zijlstra. Architecten moeten ruim 19 miljoen euro delen met andere ‘creatievelingen’, zoals vormgevers en nieuwe-media-specialisten.

Nu kent de architectuur zes zelfstandige gesubsidieerde instellingen. Dat worden er twee: het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Architectuur Lokaal. Het NAi moet bovendien samen met de Stichting Premsela (vormgeving) en het Virtueel Platform (nieuwe media) één ondersteunde instelling voor de ‘creatieve industrie’ worden. Bij het NAi wordt tevens de uitvoering van de Architectuurbiënnale, Europan en Archiprix ondergebracht. De postdoctorale opleiding het Berlage Instituut krijgt geen subsidie meer.

„Duidelijk is dat het NAi deel met behoud van zelfstandigheid deel gaat uitmaken van een instituut voor de creatieve industrie”, zegt Ole Bouman, directeur van het het NAi. „En duidelijk is dat alle drie instituten die worden samengevoegd 10 procent van hun budgetten verliezen. Maar hoe het architectuurbeleid waar Nederland de afgelopen twintig jaar bekend om was, wordt is vaag.”

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In Het Grote Verhaal over de kunstbezuinigingen (14 juni, pagina 16) werd in het deel over de architectuur de indruk gewekt dat er van de zes door de rijksoverheid gesubsidieerde architectuurinstellingen twee zouden overblijven – het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Architectuur Lokaal. In de plannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) ontvangt alleen het NAi nog subsidie.