Bezuinigingen op docenten ‘pijnlijk en problematisch voor kabinet’

Bijna alle lagere en middelbare scholen bezuinigen dit jaar op docenten.

Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van adviesorganisatie voor het onderwijs CPS.

Het CPS onderzocht het financiële beleid van scholen. Daaruit kwam naar voren dat negentig procent van de basisscholen dit jaar sneden in het personeel en dat in het middelbare onderwijs acht op de tien scholen op docenten bezuinigden. Beide hadden overigens te kampen met een budget dat respectievelijk met tien en zestien procent minder was dan vorig jaar.

Onderwijsredacteur NRC Handelsblad, Bart Funnekotter, noemt de uitkomst pijnlijk en problematisch voor het kabinet, dat juist de positie van de docent op scholen wil verbeteren.

“Dit is een interessant onderzoek. De uitkomst lijkt mij zeer problematisch voor het kabinet, dat juist hamert op het belang van docenten. Ze willen onder andere een prestatiebeloning invoeren voor goede leraren die dan extra geld krijgen voor henzelf en om het onderwijs te verbeteren op hun school. Dan is de uitkomst van dit onderzoek pijnlijk, als ondertussen blijkt dat er bezuinigd wordt op personeel. Nederlandse scholen zitten op miljoenenreserves en dat wordt kennelijk niet gebruikt voor docenten. Dat is veelzeggend.”