Ultramoderne luchtmacht

Oorlogsvliegtuigen zijn tegenwoordig vliegende zintuigen. Ze kijken, luisteren en dreigen meer dan ze bombarderen.PAGINA 6-7