Help Europa: beleg in de opkomende landen

Gespannen volgt Pieter Wind het potje poker tussen Jean-Claude Trichet en de Europese regeringen. Zolang die niet zelf meer daadkracht tonen, weigert de ECB-president hun een tweede keer te helpen met de Griekse staatsschuld. „Trichet speelt hoog spel omdat de eurozone nog wel een stootje kan velen, en de zwakke Europese banken niet. Een belangrijk signaal.”

Wind is directeur bij ING Investment Management, met afstand de grootste vermogensbeheerder van Nederland. ING IM belegt wereldwijd 378 miljard euro – eenderde voor pensioenfondsen, eenderde voor verzekeraars en eenderde voor particulieren, via zo’n driehonderd beleggingsfondsen.

In de engine, zoals de stuurhut van deze beleggingsgigant intern heet, onderschrijft men Trichets analyse. „Europa doet het relatief goed”, vinden Wind en zijn collega’s. „Qua omvang is het Griekse schuldenprobleem beheersbaar. De euro schommelt nog steeds rond de 1,46 dollar en de staatsschuld van de eurozone rond 85 procent van het Bruto Nationaal Product. De VS zitten al tegen de 100 procent aan.”

Bij ING IM zien ze de Europese muntunie dus nog lang niet uit elkaar klappen. Voor oplopende inflatie vrezen zij evenmin. „Er is een enorme output gap tussen wat de euro-economie kán produceren en wat hij feitelijk produceert. Waarom zouden de prijzen stijgen als de vraag zo ver achterblijft bij het potentiële aanbod?”

Maar die magere groei zadelt de particuliere belegger wel op met een probleem: waar moet hij zijn geld in steken? Sparen heeft geen zin bij de huidige lage rente. Staatsobligaties zijn niet zo zeker meer – zie Griekenland, Ierland en Portugal. En Europese aandelen zijn ook niet aantrekkelijk, gezien die stagnerende groei.

Pieter Wind doet een suggestie. „Investeer in opkomende markten. Die groeien juist hard.” Gezamenlijk zijn de opkomende markten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika nu al goed voor 40 procent van de wereldeconomie. „Maar de marktkapitalisatie van ‘opkomende’ aandelen ligt nog maar op 14 procent van het totaal.” Dat komt deels doordat westerse beleggers hardnekkig onderbelegd blijven in zulke stukken. „Bij Nederlandse pensioenfondsen maken die gemiddeld slechts 5 procent van de totale portefeuille uit, en particulieren doen het niet veel beter.” Een gemiste kans, vindt Wind. „Men staart zich hier nog te veel blind op de grilligheid van de opkomende markten in het verleden. In de nabije toekomst zal hun volatiliteit juist afnemen.”

Simpele beleggingsfondsen in opkomende markten zijn er te kust en te keur. Steek daar wat meer van uw geld in, en u zult uw vermogen weer zien groeien. Met de goedkeuring van Jean-Claude Trichet, want u geeft de winst hier uit.

Joost Ramaer

Joost Ramaer schrijft elke week op deze plek over beleggen.

    • Joost Ramaer