Heftig verzet van gepensioneerden tegen akkoord

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden zamelt geld in om juridische procedures te voeren tegen het gisteren gesloten pensioenakkoord.

Het nieuwe akkoord betekent dat werknemers langer moeten werken en minder zekerheid hebben over hun pensioenopbouw.

De vereniging, die zegt via pensioenfondsen 2,5 miljoen mensen te vertegenwoordigen, heeft onlangs de stichting PensioenFatsoen opgericht. Die wil de ondermijning van rechten van gepensioneerde en actieve werknemers verhinderen.

„Het nieuwe akkoord dreigt bestaande nominale rechten aan te tasten. Wij willen dat voorkomen”, zegt voorzitter Martin van Rooijen van de NVOG. „Er wordt over gepensioneerden beslist, terwijl wij nooit aan de onderhandelingstafel plaats mochten nemen.”

In het pensioenakkoord komen winsten en verliezen op pensioenbeleggingen expliciet voor risico van deelnemers in het pensioenfonds. Die afspraken gaan ook gelden voor al opgebouwde vermogens. Dat gaat volgens Van Rooijen in tegen het Europese verdrag voor de rechten van de mens, dat bezitsvorming beschermt.

„We hebben al vele tienduizenden euro’s binnen. Mooi is dat FNV Bondgenoten het helemaal met ons eens is.” FNV Bondgenoten heeft zich tegen het pensioenakkoord gekeerd waar de vakcentrale FNV gisteren voor heeft getekend. Volgens Van Rooijen heeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius niets voor de gepensioneerden binnengehaald. „Alleen op het vlak van de AOW heeft ze resultaat geboek, niets op pensioenvlak.”

Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes staat pal voor het akkoord. Hij hekelt de houding van FNV Bondgenoten en diens voorzitter Henk van der Kolk. „Hij doet zijn leden onrecht aan als hij het niet steunt. De schade zou enorm zijn. ”

Mogen de sociale partners zomaar de spelregels veranderen? Economie, pagina 6 en 7

    • Erik van der Walle
    • Eppo König