Gedecimeerd

Het volgende citaat komt uit het artikel over de gierzwaluw door Karel Knip (wetenschapsbijlage 4&5 juni): “De populatie is gehalveerd of misschien wel gedecimeerd”. Decimeren betekent ‘met een tiende verminderen’ (en niet met 90 procent verminderen, zoals hier gesuggereerd kan zijn). Ik lees de stukken van Karel Knip erg graag, dit stuk overigens ook

Andrea Steen

    • Andrea Steen