Gasunie en Tennet deels privaat

De twee staatsbedrijven Gasunie en Tennet mogen deels in private handen komen. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Het voorstel tot gedeeltelijke privatisering staat in het Energierapport dat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport schetst het energiebeleid voor de komende vier jaar.

Gasunie is eigenaar van het hogedruk-gasnet in Nederland, en in een deel van Duitsland. Tennet beheert de hoogspanningsnetten in Nederland, en in een deel van Duitsland.

Verhagen wil een minderheidsbelang in Gasunie en Tennet verkopen. De Staat moet zeggenschap over de bedrijven en hun strategie houden. Met de opbrengst moeten vernieuwingen en uitbreidingen van de stroom- en gasnetten gefinancierd worden. De komende decennia zijn daarvoor miljarden nodig.

Verder stelt Verhagen voor de eigenaren van kolencentrales in Nederland een verplichting op te leggen om biomassa mee te gaan stoken. Kolen wordt dan deels vervangen door plantaardig materiaal, bijvoorbeeld houtpallets. Daardoor verlaagt de CO2-uitstoot van de centrales, en groeit het aandeel duurzame energie. Verhagen wil dat kolencentrales voor eenderde tot de helft op biomassa gaan draaien.

De Tweede Kamer bespreekt de plannen over anderhalve week.