Wilders verzuimde BV te melden bij Kamer

PVV-leider Geert Wilders heeft verzuimd zijn BV OnLiberty op te geven als nevenactiviteit bij het daarvoor bestemde Tweede Kamerregister. Kamerleden zijn verplicht hun nevenactiviteiten en de inkomsten daaruit te openbaren.

De BV, begin vorig jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft als doel het „verwerven en exploiteren van rechten en intellectueel eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken”.

Wilders gebruikt de Tweede Kamer als vestigingsplaats voor de BV, wat de suggestie wekt dat de BV verbonden is aan zijn politieke activiteiten. Dat is niet zo, liet Wilders in een reactie aan de Volkskrant weten. Hij weigert zijn BV op te geven bij de Tweede Kamer, maar verklaarde alle relevante inkomsten aan te geven aan de Belastingdienst. Op verzoek om commentaar van deze krant reageerde hij niet.

Wilders geeft al jaren geen inzicht in de financiering van de PVV. Hij ontvangt geen partijsubsidie van de overheid, omdat de PVV geen leden heeft. Financiële steun verzamelt Wilders via de Stichting Vrienden van de PVV. Wel ontvangt de PVV-fractie per Kamerlid geld van de overheid. Aangenomen wordt dat Wilders vanwege zijn anti-islamitische boodschap geld krijgt van geestverwanten in de Verenigde Staten en Israël. Geert Wilders is daar regelmatig voor lezingen en andere activiteiten.

Eerder bleek al dat enkele PVV-Kamerleden hadden verzuimd hun neveninkomsten op te geven bij het openbaar register. PVV’ers bleken bijvoorbeeld hun functies als gemeenteraadslid of Provinciale Statenlid niet te hebben gemeld. Het combineren van verschillende politieke functies maakt van enkele PVV-Kamerleden de best verdienende volksvertegenwoordigers in Nederland.