Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Infectieziekten

Waar komt aids het meeste voor?

In Afrika. En vooral ten zuiden van de Sahara. Daar leven ruim vijfmaal zoveel aidspatiënten als op het continent dat op nummer twee staat: Azië. 22 miljoen tegen 5 miljoen.

Hoe dat komt?

Hiv woedt het langst in Afrika. Op dat continent waren apen besmet met het virus siv. Al zo lang, dat ze er eigenlijk niet meer ziek van werden. Mensen raakten ermee besmet. Waarschijnlijk gebeurde dat in de eerste decennia van de vorige eeuw. Bijvoorbeeld bij het slachten van een gevangen aap. Het apen-aids-virus siv evolueerde, paste zich steeds beter aan de mens aan en werd hiv.

De seksuele moraal, met ruimte voor veel verschillende partners, zorgde er in Afrika voor dat hiv zich snel verspreidde toen het eenmaal vrij makkelijk – via kleine wondjes die bij seks ontstaan – van mens naar mens kon springen.

In sommige Afrikaanse landen is het aantal doden onder de vruchtbare volwassen mannen en vrouwen zo groot, dat het tot ontwrichting van de maatschappij heeft geleid. Er verdween vrijwel een generatie en veel verweesde kinderen bleven achter.

De vrees was dat de epidemie zou overslaan naar Azië. Dat viel tot nu toe mee, maar veel deskundigen kijken met angst en beven naar China. Het is niet goed bekend hoeveel hiv-geïnfecteerden er leven en de 1,3 miljard inwoners veranderen hun leefgewoonten door de grotere welvaart.