900.000 euro ondoelmatig en ongeoorloofd besteed door top Inholland

Ongeoorloofde declaraties en ondoelmatige uitgaven aan arbeidsvoorwaarden hebben Inholland 360.000 euro gekost. Daarnaast werd voor ruim vijf ton verspeeld vanwege “onzorgvuldige bedrijfsvoering”. Dat staat in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het declaratiegedrag van oud-bestuurders van Inholland.

Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra gaat het geld  terugvorderen. Hij vindt dat de hogeschool vervolgens de 360.000 euro moet proberen te verhalen op de voormalige bestuurders, mits zij individueel profijt hadden. (Lees hier de reactie van Zijlstra in PDF-formaat)

“De opeenvolgende voorzitters en de vicevoorzitter van het College van Bestuur declareerden gedurende gehele onderzoeksperiode voor zakelijke lunches en diners regelmatig meer dan het sinds 2008 van kracht zijnde interne reglement toestond. Ze volgden bij het leasen van auto’s evenmin de eigen regels.”

Het rapport pakt vooral de voormalige bestuursvoorzitter Jos Elbers en vicevoorzitter Lein Labruyère aan. Ook de raad van Toezicht, met Karel Noordzij aan het roer, komt er slecht vanaf omdat het de omstreden uitgaven goedkeurde.

Aanzienlijke inkoopkortingen misgelopen
Volgens de inspectie zijn onder meer risico’s bij het inhuren van een adviesbureau onvoldoende bewaakt. Hierdoor werden aanzienlijke inkoopkortingen misgelopen. Datzelfde geldt voor een grote omissie bij het afstoten van een pand. Andere belangrijke onzorgvuldigheden betreffen uitgaven aan beloningen, vergoedingen en faciliteiten binnen Inholland.

De Raad van Toezicht was volgens de Inspectie van het Onderwijs onzorgvuldig bij het toekennen van extra salarisbetalingen en een ruime vertrekregeling aan de voormalige voorzitter van het College van Bestuur. “Het ministerie is over deze aangelegenheden schriftelijk niet volledig geïnformeerd”, aldus het rapport.

“Als gevolg van de hiervoor genoemde onzorgvuldigheden constateerden wij in de onderzochte periode ondoelmatige uitgaven voor arbeidsvoorwaarden en faciliteiten van het College van Bestuur van circa € 360.000, alsmede een niet gerealiseerde korting van circa € 373.000 en een ten onrechte niet geïncasseerde korting van € 148.000.” - Rapport Inspectie voor het Onderwijs over declaratiegedrag Inholland.

Opgestapte voorzitter komt redelijk blanco uit rapport
Geert Dales, de vorig jaar opgestapte bestuursvoorzitter van de hogeschool Inholland, maakte begin deze maand zijn declaraties openbaar. Hij declareerde gedurende de drie jaar die hij Inholland leidde ongeveer 300 euro in de maand. “De cijfers laten zien dat ik voor de functie die ik had eerder opvallend weinig dan te veel, laat staan buitensporig, declareerde”, zei hij toen. Dales komt nu relatief blanco uit het rapport.

Jaarlijks gaf Dales verder ongeveer 20.000 euro uit aan reis- en verblijfkosten in het buitenland. Het merendeel daarvan ging op aan bezoeken aan de vestiging van Inholland in Suriname. Dales’ binnenlands vervoer per leaseauto met chauffeur kostte jaarlijks ongeveer 30.000 euro. Hij maakte maandelijks 200 euro telefoonkosten.

    • Jules Seegers