Positie van Raad voor Cultuur is nu ongewis

Nu duidelijk is dat het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur om de kortingen op cultuur uit te smeren niet volgt, lijkt het aanblijven van de raad ongewis. Dreigt de raad met opstappen of niet?

Voorzitter Els Swaab zei gisteren in de Tweede Kamer dat haar raad zich gaat „beraden” als de regering zijn advies over bezuinigingen op de kunsten niet volgt. Ze noemde daarbij drie „breekpunten”. Eind mei zei ze ook al dat de raad zijn geloofwaardigheid verliest als het kabinet zijn advies niet overneemt.

PVV en D66 wilden van Swaab weten wat de consequenties zijn van haar woorden. „Interessant, beraden, maar wat bedoelt u daar mee?” vroeg Kamerlid Martin Bosma (PVV). „Gaat u dan aftreden?” Zo ver wil Swaab niet gaan. „Ik kan geen consequenties noemen, want ik kan niet namens de hele Raad spreken.” De raadsleden moeten zich volgens haar afvragen of zij hun werk nog „naar goed geweten” kunnen doen als de bezuinigingen volledig ingaan in 2013. De raad wil gefaseerd korten.

Gerard Rooijakkers, een van de negen raadsleden, vindt zeggen dat je je gaat beraden geen dreigement. „Wij stappen niet en masse op.” In plaats van ‘breekpunten’ spreekt hij van essentiële punten. Hij verwijt de PVV dat deze de aandacht afleidt van de bezuinigingen naar de positie van de Raad. Vanmiddag worden de details bekend van de bezuinigingsplannen van het kabinet.