Pensioenleeftijd naar 67 in 2025

De sociale partners en het kabinet hebben vanochtend een nieuw pensioenakkoord ondertekend, na ruim een jaar van harde onderhandelingen. In grote lijnen omvat het akkoord twee cruciale veranderingen: werknemers moeten langer doorwerken en krijgen minder financiële zekerheid.

De pensioen- en AOW-leeftijd stijgt in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. De hoogte van het pensioen is niet langer gegarandeerd, maar wordt sterker afhankelijk van de fluctuaties van de beurskoersen.

De AOW wordt vanaf 2013 jaarlijks met 0,6 procent verhoogd. Wie eerder stopt met werken wordt levenslang 6,5 procent gekort op de AOW, wie langer blijft werken krijgt juist 6,5 procent extra.

FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de vakcentrale, steunt het akkoord niet omdat er te veel risico bij de werknemer zou liggen. Ook de FNV-bonden Abvakabo en Bouw hebben kritiek, evenals de afzonderlijke vakbond De Unie. FNV-voorzitter Agnes Jongerius wil het akkoord nog aan de achterban voorleggen in een FNV-breed referendum. De uitkomst daarvan is onzeker.

„Dit is een gezamenlijke aanpak om het Nederlandse pensioenstelsel in stand te houden”, zei minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vanochtend. „Maar hierdoor zijn niet in één keer alle problemen opgelost.”

Het pensioenstelsel was aan herziening toe, nadat het de laatste jaren steeds meer onder druk kwam door de crisis op de financiële markten, de vergrijzing en de toegenomen levensverwachting. Met name de AOW-verhoging die Kamp heeft aangeboden heeft het nieuwe akkoord mogelijk gemaakt.

Er is „hard gebikkeld” tijdens de onderhandelingen, zei FNV-voorzitter Jongerius vanochtend. „Door een hogere AOW kan iedereen met een goed inkomen op zijn 65ste stoppen. Dit is een goede balans tussen zekerheid en solidariteit.”

Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversvereniging VNO-NCW zei dat dit akkoord ook het uiterste van werkgevers vraagt. Hun premies stijgen niet, maar in goede tijden mogen werkgevers hun premies niet verlagen. Wientjes: „Waarom dan toch akkoord gaan? Omdat het overeind houden van het systeem ook onze verantwoordelijkheid is.”

Commentaar: pagina 2

In het Nieuws: pagina 4-5