Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Pensioenakkoord rond - ‘complexiteit wordt grootste probleem’

WFA04T:LAATSTE ONDERHANDELINGEN PENSIOENAKKOORD:DEN HAAG;10JUN2011- In het gebouw van de SER is ronden kabinet, werkgevers en werknemers de onderhandelingen over een pensioenakkoord af. Foto vlnr Agnes Jongerius (FNV), minister Kamp (SZW), Bernard Wientjes (VNONCW). WFA/dh/str.Dirk Hol
WFA04T:LAATSTE ONDERHANDELINGEN PENSIOENAKKOORD:DEN HAAG;10JUN2011- In het gebouw van de SER is ronden kabinet, werkgevers en werknemers de onderhandelingen over een pensioenakkoord af. Foto vlnr Agnes Jongerius (FNV), minister Kamp (SZW), Bernard Wientjes (VNONCW). WFA/dh/str.Dirk Hol In het gebouw van de SER rondden Agnes Jongerius (FNV, links), minister Kamp (Sociale Zaken, midden) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) de onderhandelingen over een pensioenakkoord af. Foto WFA / Dirk Hol

Het pensioenakkoord tussen werknemers, werkgevers en het kabinet is getekend. Dat zei minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) zojuist op een persconferentie in het gebouw van de Sociaal Economisch Raad. “De sociale partners en het kabinet zijn het eens geworden over een gezamenlijke aanpak,” zei de minister.

FNV Bondgenoten, de grootste vakbond binnen vakcentrale FNV, is tegen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius laat steun afhangen van de stemming onder de leden. Ze sprak van een “bijzonder moment”, maar ging niet in op bezwaren geuit door FNV Bondgenoten. In 2020 wordt de AOW-leeftijd naar 66 jaar verhoogd, in 2025 naar 67.

‘Goed evenwicht’ tussen jong en oud

Jongerius sprak van een “goed evenwicht” tussen jong en oud. “Zonder een akkoord blijft AOW gekoppeld aan loonindex, met akkoord altijd hoger want daarin wordt AOW gekoppeld aan echt verdiende lonen. Zonder akkoord wordt fiscale ruimte om te sparen beperkt. Zonder akkoord hebben pensioenfondsen te maken met een set aan afspraken, met akkoord kunnen ze kiezen tussen zekerheid en ambitie. Zonder akkoord geen initiatieven om ‘fit naar de finish’ te gaan, met akkoord is daar ruimte voor.”

De basis is de AOW, aldus Jongerius. “Voor heel veel mensen is AOW het grootste deel van de oudedagvoorziening. Blij dat deze extra verhoogd wordt. Blij dat we inkomensafhankelijke ouderenkorting ingesteld hebben (300 euro, budget 500 miljoen euro per jaar, red). Daardoor kunnen mensen met een lager inkomen ook de keuze maken om met 65 te stoppen”, aldus Jongerius. Zonder het akkoord zou iedereen vanaf 2020 pas op 66-jarige leeftijd met AOW gaan, zei ze. “De voorstellen leiden ertoe dat mensen eerder kunnen stoppen met werken.”

‘Keuze om eerder of later te stoppen’

“Mensen krijgen de keuze om eerder of later met pensioen te gaan,” aldus minister Kamp. “In 2020 kun je kiezen of je met je 65, 66, 67e met pensioen wil. In 2025 kun je met je 65, 66, 67, 68 of 69e met pensioen. Elk jaar eerder stoppen betekent 6,5 procent minder AOW, elk jaar later 6,5 procent meer.”

Bernard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW noemde de premies voor werkgevers in het huidige stelsel “onhoudbaar”. “We zijn blij dat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Daar moeten onze leden ook aan wennen, maar het is essentieel. We zien de vergrijzing toeslaan, we zien de ontgroening.”

‘Administratieve complexiteit wordt grootste probleem’

Economie-redacteur Patricia Veldhuis van NRC Handelsblad vindt het niet vreemd dat Jongerius in de persconferentie voorbijging aan de bezwaren van FNV Bondgenoten.

“De steun van de vakbondsleden is niet het grootste probleem. Zelfs als de leden van de vakbonden die nu tegen zijn allemaal tegen stemmen op het referendum, is er nog genoeg steun. Het heetste hangijzer wordt de administratieve complexiteit die dit akkoord met zich meebrengt. Het hele systeem van moet om, de keuzevrijheid van mensen wordt enorm vergroot. Bronnen bij de sociale partners zeggen er een hard hoofd in te hebben dat dat allemaal voor het beoogde jaar 2013 gereed is. Los daarvan zijn de juridische complicaties over opgebouwd pensioen, waarover de landsadvocaat zich zal moeten buigen.”