‘Leerachterstand gemengde scholen minder groot dan gedacht’

De leerprestaties van leerlingen van gemengde scholen blijven minder ver achter dan gedacht bij die van scholen met uitsluitend autochtone of kinderen uit islamitische kinderen. Dat concludeert het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam na onderzoek onder 550 basisscholen en 38.000 leerlingen, schrijft Trouw.

De uitkomsten zijn opvallend, omdat in eerder onderzoek duidelijk naar voren kwam dat op gebied van taal en rekenen een grote achterstand ontstond. De achterstand valt volgens het nieuwe onderzoek mee en de leerlingen doen het juist beter op burgerschap.

‘Gemengde scholen goed voor integratie’

De leerachterstand van leerlingen van gemengde scholen op het gebied van taal en rekenen is minder groot dan eerder werd verondersteld. De scholen zouden volgens het onderzoek goed burgerschap en integratie bevorderen.

Het eerdere onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers richtte zich op leerlingen van 15 jaar uit vijftien verschillende Europese landen, maar niet op Nederland. Dronkers veronderstelde dat de uitkomsten desondanks ook golden voor Nederland.

‘Interesse in diverse religies’

De goede score in burgerschap houdt in dat de leerlingen beter zijn in het oplossen van ruzies en meer interesse tonen in verschillende soorten geloof. Volgens het Kohnstamm Instituut zijn gemengde scholen om die reden beter voor de integratie.

Het kabinet houdt zich niet bezig met witte, zwarte of gemengde scholen. Onderwijs minister Marja van Bijsterveldt (CDA) liet eerder weten uitsluitend naar de leerprestaties van scholen.

    • Jules Seegers