Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Jongerius wil pensioenakkoord sluiten - FNV Bondgenoten is tegen

Den Haag : 25.3.2009 Hoorzitting Sociale Partners met Tweede Kamer. Agnes Jongerius – FNV – © foto Roel Rozenburg
Den Haag : 25.3.2009 Hoorzitting Sociale Partners met Tweede Kamer. Agnes Jongerius – FNV – © foto Roel Rozenburg Agnes Jongerius (archiefbeeld). Foto NRC / Roel Rozenburg

Vakcentrale FNV wil op korte termijn een pensioenakkoord sluiten. De onderhandelingen met de werkgevers en het kabinet kunnen worden hervat. Waarschijnlijk gaan de partijen vandaag weer om de tafel zitten. Volgens voorzitter Agnes Jongerius is er genoeg draagvlak, maar FNV Bondgenoten blijft zich verzetten.

Het akkoord moet er volgens de FNV voor zorgen dat de AOW en pensioenen ondanks de vergrijzing betaalbaar blijven en de pensioenen minder kwetsbaar zijn voor grote schommelingen op de beurs.

FNV Bondgenoten geeft negatief advies

FNV Bondgenoten kan zich onvoldoende vinden in het conceptakkoord en gaat zijn leden adviseren tegen te stemmen. FNV Bondgenoten is met 475 duizend van de 1,4 miljoen leden de grootste vakbond. Ook Abvakabo FNV en FNV Bouw hebben volgens FNV Bondgenoten nog twijfels. Willem Noordman, hoofdbestuurder en portefeuillehouder pensioenen van FNV Bondgenoten:

“Pensioenfondsen mogen volgens het akkoord zélf de keus maken of ze zekerheid inbouwen of niet. Sommigen willen geen buffer opbouwen na de verliezen door de financiële crisis. Ze willen zo snel mogelijk ‘indexeren’ (de pensioenuitkeringen mee laten stijgen met de inflatie, red.) om de koopkracht te verhogen. Maar zonder buffers komen financiële tegenvallers bij pensioenfondsen direct voor rekening van pensioengerechtigden. Als je vorig jaar hebt geïndexeerd, kun je dit jaar weer inleveren. Wij zijn ook voor indexering, maar het is raar om de fondsbesturen nu volstrekte vrijheid te geven zonder zekerheid in te bouwen.”

De hogere AOW, onderdeel van het akkoord, wordt door FNV Bondgenoten een sigaar uit eigen doos genoemd omdat de ouderentoeslagen worden afgebouwd. Lagere inkomens zouden er dan toch op achteruit gaan, tot 7,5 procent in 2028.

De SP, ook geen voorstander van het akkoord, reageert kritisch. “Jongerius gaat tegen de wil van de meerderheid verder onderhandelen met werkgevers en kabinet”, laat Kamerlid Paul Ulenbelt weten aan persbureau Novum. “Een generaal kan niet zonder leger, een leger zonder generaal kan wel.”

Om half tien volgt een persconferentie, live te volgen op NOS.nl, waar de onderhandelende partijen tekst en uitleg geven over het akkoord.