Hoop op economisch herstel Bahrein na opheffen van de staat van beleg