Twee nieuwe EHEC-gevallen in Nederland

Het aantal mensen dat besmet is met de EHEC-bacterie is opgelopen van zes naar acht. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag gemeld.

De twee nieuwe patiënten hebben darmklachten, maar niet de complicatie HUS die tot nierfalen leidt en dodelijk kan zijn. Alle acht patiënten hebben de besmetting hoogstwaarschijnlijk in Duitsland opgelopen. In dat land liep het aantal dodelijke slachtoffers vandaag op tot 29. In Zweden overleed tot nu toe één iemand aan de bacterie, wat het totaal aantal dodelijke gevallen op dertig brengt. In Duitsland zijn ruim 2800 besmettingen gemeld. Volgens de Duitse minister van volksgezondheid Daniel Bahr wordt de bron van de besmetting mogelijk nooit ontdekt.

Eerder vandaag adviseerde de Voedsel- en Warenautoriteit mensen die bietenspruiten van de firma Hamu in huis hebben, die in de prullenbak te gooien. Op de kiemgroenten is de bacterie aangetroffen. Het gaat daarbij niet om de EHEC-bacterie die in Duitsland slachtoffers heeft gemaakt, maar om een andere variant. De partij bietenspruiten wordt uit de handel gehaald.

Mensen die de bietenspruiten van de firma Hamu al gegeten hebben, wordt geadviseerd snel contact op te nemen met de huisarts als ze diarreeklachten krijgen, zei de VWA.

Vanmorgen werd bekend dat het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO een middel heeft gevonden tegen resistente bacteriën zoals de EHEC-bacterie. Het middel is de komende jaren echter nog niet toepasbaar bij mensen.