Rutte en Buddenbrooks

In zijn column van 26 mei j.l. hekelt Arjen Fortuin het gebrek aan literatuurinteresse van onze politici. Ongetwijfeld zullen niet alle ministers en Kamerleden even enthousiaste boekenlezers zijn, maar de scribent vliegt hier wel heel erg kort en daardoor uit de bocht.

Laat ik ter illustratie van mijn stelling, net als Fortuin, onze premier noemen. Maar waar Fortuin suggereert, dat de heer Rutte wel geen tijd zal hebben om Buddenbrooks te lezen weet ik, dat onze huidige minister- president deze roman van Thomas Mann al in zijn studententijd had verslonden en daaruit in voortreffelijk Duits kon citeren.

De liefde die de heer Rutte voor de kunsten heeft moge ook blijken uit zijn muzikaliteit, met genoegen denk ik daarbij terug aan de vele uren die wij samen hebben doorgebracht met het spelen van werken voor twee piano’s.

Mr drs M. Schox Arnhem

    • Mr Drs M. Schox Arnhem