Natuurclub daagt staat

De Vogelbescherming wil de staat dwingen de Hedwigepolder onder water te zetten.

Vogelbescherming Nederland wil de staat voor de burgerlijke rechter dwingen de Hedwigepolder onder water te zetten. De staat wordt „nalatigheid bij natuurbescherming” verweten. Het onder water zetten van de driehonderd hectare grote polder in Zeeuws-Vlaanderen is één van de maatregelen om de natuur in de Westerschelde te herstellen, na voortdurende inpolderingen en verdiepingen van de vaargeul.

De Vogelbescherming noemt de gang naar de civiele rechter een „uitzonderlijke stap”, maar noodzakelijk. De organisatie is het „jarenlang gedraai en het niet nakomen van afspraken” van de overheid „meer dan zat”. Intussen gaat de natuur van de Westerschelde in „rap tempo” achteruit. Directeur Fred Wouters: „Als dit kabinet niet het lef heeft om dit internationaal belangrijke natuurgebied te redden, doen wij het.” (NRC)