Kinderombudsman tegen schrappen vergoedingen voor tolken in zorg

Kinderombudsman Marc Dullaert is tegen het schrappen van de vergoedingen voor tolken in de zorg. Dullaert vreest dat het wegvallen van de tolken de toegang tot de zorg te zeer belemmert voor kinderen wier ouders onvoldoende Nederlands spreken.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat vanaf 2012 de financiering van tolken in de zorg verdwijnt, schrijft redacteur Barbara Rijlaarsdam vanmiddag in NRC Handelsblad. Patiënten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze de Nederlandse taal beheersen, is de gedachte. De bezuinigingsmaatregel moet jaarlijks 19 miljoen euro opleveren. De overheid vergoedt per jaar circa 166.000 vertaalde consulten.

Dullaert dringt er ‘met het internationale verdrag voor de rechten van het kind in de hand’ op aan een uitzondering te maken voor zieke kinderen. Hij verwijst naar artikel 24 van dat verdrag, waarin staat dat ieder kind recht heeft op de ‘best mogelijke gezondheid’ en op gezondheidszorgvoorzieningen:

“Natuurlijk zijn ouders primair verantwoordelijk, dat staat in artikel 18. Maar er staat óók duidelijk dat de Staat ondersteuning moet bieden in gevallen waarin ouders die verantwoordelijkheid (nog) niet kunnen waarmaken.”

De Kinderombudsman waarschuwt dat kinderen straks afhankelijk zijn van ‘een broertje of zusje die Nederlands spreekt, of een oom of tante’. De kans bestaat dat de klachten van kinderen niet op de juiste wijze worden overgebracht op de dokter. “Miscommunicatie kan leiden tot een foute diagnose en een onjuiste behandeling. Dat is een grove schending van de kinderrechten”, aldus Dullaert.

De Kinderombudsman is door de Tweede Kamer benoemd en sinds 1 april actief. Zijn onafhankelijke instituut waakt erover dat de kinderrechten in Nederland worden nageleefd en doet onderzoek naar de mogelijke schending hiervan.