Kinderombudsman: kinderen hebben recht op tolk in gezondheidszorg

Kinderombudsman Marc Dullaert is tegen het schrappen van de vergoedingen voor tolken in de zorg. Dullaert vreest dat met het wegvallen van de tolken de toegang tot de zorg wordt belemmerd voor kinderen wier ouders onvoldoende Nederlands spreken.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat vanaf 2012 de financiering van tolken in de zorg verdwijnt. Patiënten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze de Nederlandse taal beheersen, is de gedachte. De bezuinigingsmaatregel moet jaarlijks 19 miljoen euro opleveren.

Dullaert dringt er „met het internationale verdrag voor de rechten van het kind in de hand”, op aan een uitzondering te maken voor zieke kinderen. Hij verwijst naar artikel 24 van dat verdrag, waarin staat dat ieder kind recht heeft op de „best mogelijke gezondheid” en op gezondheidszorgvoorzieningen.

„Natuurlijk zijn ouders primair verantwoordelijk, dat staat in artikel 18”, zegt hij. „Maar er staat óók duidelijk dat de Staat ondersteuning moet bieden in gevallen waarin ouders die verantwoordelijkheid (nog) niet kunnen waarmaken.”

De Kinderombudsman, die per 1 april door de Tweede Kamer is benoemd, vreest dat klachten van kinderen niet op de juiste wijze worden overgebracht op de dokter. „Miscommunicatie kan leiden tot een foute diagnose en een onjuiste behandeling. Dat is een grove schending van de kinderrechten.”

Tegelijk wijst Dullaert op het privacyaspect. „Hoe moet het als je als minderjarig meisje vreest dat je ongewenst zwanger bent? Ga je dan graag met je broer naar de dokter?”

In veel gevallen spreken kinderen beter Nederlands dan hun ouders en zullen zij straks als tolk moeten optreden, vervolgt Dullaert. „Sturen wij hier in Nederland straks 14-jarige kinderen met hun ouders naar de dokter?” Kinderen zijn hiervoor, volgens hem, onvoldoende capabel. „Het legt een onevenredig zware druk op hun schouders. Moet je voorstellen dat een kind zijn vader moet vertellen dat hij prostaatkanker heeft.”

Ook artsenorganisaties zijn tegen de bezuiniging. In een petitie hebben zij minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) gevraagd ervan af te zien.