Kabinet wil basispakket zorg verder versoberen

De ziektekostenverzekering zal vanaf volgend jaar veel minder medische kosten vergoeden. De ministerraad neemt morgen het besluit om het basispakket van de ziektekostenverzekering te versoberen. Dit pakket wordt gefinancierd uit zorgpremies en rijksbijdragen.

Psychiaters en psychologen in de geestelijke gezondheidszorg zullen volgens Haagse bronnen honderden miljoenen euro’s moeten inleveren, huisartsen gaan uit van een korting van 130 miljoen euro. Uit het basispakket verdwijnen naar verluidt therapieën om te stoppen met roken en dieetadvisering. Mensen met chronische aandoeningen moeten meer behandelingen bij de fysiotherapeut zelf gaan betalen. Patiënten met psychische klachten krijgen ook minder behandelingen vergoed en gaan een hogere eigen bijdrage voor psychische bijstand betalen.

Vorig jaar blokkeerde de PVV nog met succes het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) om de rollator niet langer te vergoeden. Dat zou een besparing opleveren van 20 miljoen euro. De bezuinigingen die er nu aan komen, zijn vele malen groter. Gedoogpartner PVV zou er al mee in gestemd hebben.

Ondanks deze ingrepen is de gezondheidszorg de enige sector waarvoor dit kabinet per saldo meer geld uittrekt deze regeerperiode. In totaal investeert het kabinet 15 miljard euro extra in de zorg, maar zonder bezuinigingen zou daar nog eens 3 miljard bovenop zijn gekomen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) kampt nu al met forse overschrijdingen op haar begroting van ruim zestig miljard euro. Dit jaar springen ook andere ministeries bij, evenals voorgaande jaren.

Ook huisartsen moeten bijdragen. Volgens ingewijden zullen zij ongeveer 130 miljoen euro van hun budget van 2,2 miljard euro kwijtraken. De Landelijke Huisartsen Vereniging zegt dat zij daardoor de helft van de doktersassistenten moeten ontslaan. Huisartsen dreigen dat zij een heleboel zorg niet meer kunnen bieden als zij gekort worden.

De Tweede Kamer moet voor het zomerreces instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van Schippers. Alleen dan kunnen zorgverzekeraars hun polissen nog op tijd aanpassen.

Na de zomer wordt volgens ingewijden bekend dat ook de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (de zogeheten wtcg) grotendeels wordt afgeschaft. Die kost nu jaarlijks ruim een half miljard euro.

Eind vorige maand werd al bekend dat het persoonsgebonden budget (pgb) om zelf zorg in te kopen, voor 90 procent van de mensen die er nu gebruik van maken wordt opgeheven. Daarmee zou ongeveer een miljard euro bespaard worden op een totaalbedrag van 2,7 miljard dat in 2011 voor het pgb bestemd is.