'Hulp van Amerika aan Afghanistan faalt'

Het Amerikaanse programma voor de wederopbouw van Afghanistan is niet erg succesvol.

Zelfs de schaarse positieve resultaten dreigen teniet gedaan te worden als de Amerikanen troepen terugtrekken uit Afghanistan. Daarmee wordt deze zomer een begin gemaakt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een tweejarig onderzoek van Democratische leden van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Hun rapport verscheen gisteren. De Amerikanen hebben de afgelopen tien jaar zo’n 18,8 miljard dollar (12,4 miljard euro) uitgegeven aan de Afghaanse wederopbouw. Uit het onderzoek blijkt echter dat er „weinig bewijs is dat de programma’s de stabiliteit in Afghanistan hebben vergroot. Sommige onderzoeken suggereren zelfs het tegenovergestelde.”

In het rapport staat onder meer dat het verstrekken van grote sommen hulpgeld aan gebieden waar de Talibaan verdreven zijn – een cruciaal element van president Obama’s strategie – slechts een kortetermijnoplossing is. Lokale gouverneurs krijgen „een vloedgolf aan fondsen” maar zijn niet bij machte om dat effectief te besteden. En omdat er weinig toezicht is, wakkert dat de corruptie aan. Het rapport waarschuwt ook voor de grootschalige inzet van buitenlandse organisaties bij de wederopbouw. In de VS woedt op dit moment een debat over snellere terugtrekking uit Afghanistan dan gepland. (AP, Reuters)