Haags toezicht op Europarlementariërs

„Nederlandse kiezers in de steek gelaten”, aldus de PVV in Den Haag en Brussel gisteren na de stemming in het Europees Parlement over een verhoging van de begroting.

Tot voor kort was het heel gebruikelijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers van een en dezelfde partij in het Europees Parlement in Brussel een diametraal ander stemgedrag vertoonden dan hun collega’s in Den Haag. Waar in Den Haag bijna Kamerbreed verontwaardiging klonk over het verhogen van het Europees budget, stemden in Brussel Nederlandse Europarlementariërs van VVD, CDA en PvdA weloverwogen voor een hogere begroting.

Maar tegenwoordig is het anders. Den Haag let onder druk van de toenemende scepsis onder het electoraat meer op de partijgenoten in Europa. Gisteren ging het in Straatsburg wederom over een eerder door premier Rutte als „vreselijk” betitelde verhoging van de Europese begroting. En nu was de Nederlandse delegatie veel minder eensgezind vóór.

Keerden in het verleden alleen de leden van de PVV, SP ChristenUnie en SGP zich tegen elke verhoging, nu schaarden zich ook de VVD-ers Hans van Baalen en Toine Manders zich in het nee-kamp. De PvdA-europarlementariërs onthielden zich van stemming. Het CDA stemde voor, maar voegde daar wel achteraf een stemverklaring vol mitsen, maren voorbehouden aan toe.

Opvallende voortstemmer was ook de VVD-er Jan Mulder. In een email aan de media probeerde hij het vanmorgen nog een keer uit te leggen. Ook hij was tegen verhoging van de Europese begroting maar in de uitspraak van het Europees Parlement stond zoveel waardevols dat hij toch maar voor had gestemd.