Gemeenten wijzen deel bestuursakkoord af

De afwijzing van de gemeenten is een zware slag voor het kabinet.

Gemeentebestuurders weigeren bezuinigingsmaatregelen uit te voeren op de sociale werkplaatsen en de hulp aan jonge arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden. De afspraak hierover met het kabinet wezen ze gisteren massaal af.

Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek 86,6 procent van de stemmers tegen dit meest controversiële deel van het zogeheten bestuursakkoord. Daarmee lijkt het hele akkoord, een reeks afspraken over de overheveling van taken van Rijk naar provincies, gemeenten en waterschappen, van tafel. Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) waarschuwde deze week dat het land „onbestuurbaar” zou worden als de gemeenten het zouden afwijzen.

De VNG, geleid door voorzitter Annemarie Jorritsma (VVD), kwam in april tot het akkoord met het Rijk. Na luid protest van leden kwam het VNG-bestuur op een belangrijk deel terug. Vorige week adviseerde het hun al de paragraaf over de sociale werkvoorziening af te wijzen.

De gemeenten vinden dat ze voor die sociale taken te weinig geld van het Rijk krijgen. Het kabinet wil er 1,8 miljard op bezuinigen. Dat vinden vele burgemeesters en wethouders, ook van CDA en VVD, onaanvaardbaar.

De afwijzing van de gemeenten is een zware slag voor het kabinet. De bedoeling is dat lokale overheden verantwoordelijk worden voor veel van de miljardenbezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Rutte zei eerder dat het „enorm zou helpen” als de gemeenten akkoord zouden gaan, maar hij beklemtoonde ook steeds dat de plannen „hoe dan ook” doorgaan. Het kabinet zal dan met wetgeving gemeenten verplichten hervormingen en bezuinigingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt door te voeren. (NRC)