Dierenbescherming: niet schieten maar ganzen innovatief verjagen

Ganzen hoeven niet massaal afgeschoten te worden. Met slimme innovatieve maatregelen kunnen ganzen worden verjaagd en kan de overlast worden beperkt. Dat staat in een plan dat de Dierenbescherming heeft gemaakt en binnenkort presenteert aan staatssecretaris Bleker (Landbouw en Natuur, CDA).

Het plan is volgens directeur Frank Dales van de Dierenbescherming een reactie op het akkoord dat zeven organisaties onlangs sloten om de overlast van ganzen te bestrijden onder meer door het afschieten van 100.000 ganzen. Dales: „Dat bizarre plan komt voort uit een tunnelvisie, het idee dat alleen afschieten de oplossing is. Wij staan een diervriendelijke en duurzame oplossing voor.”

Volgens de Dierenbescherming „kom je al een heel eind” door witte klaver in te zaaien. Dales: „Dat vinden ganzen heerlijk. Als je dat doet, blijven ze weg van andere percelen. Voor het inzaaien van witte klaver kun je financieel worden gecompenseerd.” Ook honden als bordercollies zijn erg geschikt om ganzen te verjagen. Verder kan het variëren van het waterpeil op wisselende momenten de overlast beperken. Dales: „Bij een hoog waterpeil kunnen ganzen moeilijk nestelen, bij een laag waterpeil kunnen jongen moeilijk vluchten en gaan ze er niet graag zitten.”

De Dierenbescherming vindt het ook onverstandig om ganzen af te schieten, omdat de bevolking daar meestal geen voorstander van is. Dales: „Als er ergens overlast is en de gemeente blijkt dat te heben opgelost door de ganzen te hebben afgeschoten, dan zit de raadszaal vol met burgers. De bevolking pikt dat niet.”

In het algemeen, meent de Dierenbescherming, kan Nederland meer innovatieve oplossing bedenken, en deze oplossingen vervolgens als kennis exporteren. „Ganzen landen echt niet alleen in Nederland.” Dales noemt als voorbeeld het spannen van een draad over een perceel die eens per uur mechanisch in beweging wordt gezet en het leven op dat perceel verschrikt.