Bleker: schadeclaim tegen Duitsland niet verstandig

Bleker was gisteren op bezoek in Moskou om met de Russische autoriteiten over het importverbod op Europese groenten te overleggen. Foto AFP / Natalia Kolesnikova

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker voelt er niets voor om een schadeclaim voor te bereiden tegen Duitsland vanwege de schade die Nederlandse groentetelers zouden hebben geleden door de EHEC-crisis.

Bleker noemde het indienen van een claim tegen de Duitsers vanochtend ‘niet kies’ en ‘niet verstandig’. De staatssecretaris reageerde op zijn partijgenoot en CDA-Kamerlid Ger Koopmans, die Bleker tot actie had gemaand omdat Duitsland de Nederlandse telers schade zou hebben berokkend door onterecht groenten aan te wijzen als bron van de EHEC-crisis.

Koopmans stelde dat de Duitse autoriteiten zich schuldig hebben gemaakt aan ‘extreem marktverstoren’. “Ze hadden zich aan de feiten moeten houden”, vindt hij. Duitsland had volgens Koopmans een voorbeeld moeten nemen aan het prudente optreden van de Nederlandse autoriteiten.

Bleker ziet niets in procederen tegen de Duitsers. De staatssecretaris stelt dat Nederland zijn buurland nu juist moet helpen, verwijzend naar de tientallen doden en duizenden ziektegevallen. Bleker vindt het bovendien niet slim om een schadeclaim in te dienen als nog niet duidelijk is waar de EHEC-bacterie vandaan komt. Hij onderstreepte dat de EHEC-crisis een Europees probleem is dat vraagt om een Europese oplossing.